Klub Kobiet

Klub Kobiet

działa w naszym  Kole PZKO od roku 1971. W trakcie jego trwania kierowniczkami kolejno były panie: Anna Cieślar, Wanda Nowak, Julia Zuber, Wanda Karolina Gnida, Renata Szkucik, Anna Heczko i obecnie Krystyna Kramarčík.

Działalność KK jest bardzo różnorodna, panie spotykają się regularnie  na spotkaniach klubowych raz  w miesiącu  a nawet częściej, jeżeli zajdzie  taka potrzeba. Na spotkaniach uczą się nowych technik robót ręcznych ,przygotowują  dekoracje do  różnych świąt, organizują odczyty, wycieczki, są organizatorkami  lub też współorganizatorkami licznych imprez  w kole. Przygotowywują wypieki na imprezy koła, troszczą się o bufet dla gości, pomagają w  utrzymywaniu porządków w Domu PZKO i jego otoczeniu. Panie z KK organizują również wystawy z różną tematyką  i chętnie odwiedzają podobne imprezy w sąsiednich Klubach Kobiet.

Swój renesans zawdzięcza KK  ofiarnym działaczkom i chętnym paniom, które już  nie mają codziennego obowiązku  pracy zawodowej i znajdą sobie czas i chęć na aktywną pracę w kole PZKO, w gronie swych koleżanek i znajomych, gdzie można się podzielić swymi doświadczeniami, zdobyć nowe wiadomości, być kreatywną, pomóc innym i sobie  stwarzać miłą atmosferę  i móc w pełni  korzystać z życia.

Kobiety są mistrzyniami w  trosce o własne ognisko domowe, w pomaganiu swej rodzinie – dzieciom i wnukom a jednocześnie są zdolne opiekować się naszym  Domem PZKO,  udzielać się  społecznie i pracować dla  dobra społecznego.