Aktualności

1. 3. 2021-1. 4. 2021

Dowód dokonania darowizny

Informacja dla osób lub firm, które przekazały lub zamierzają przekazać dar pienężny na rzecz Miejscowego Koła PZKO Leszna Dolna

Proszę uprzejmie o wysłanie następujących danych w celu wystawienia potwierdzenia wpłaty darowizny, które można dołożyć do zeznania podatkowego (daňového přiznání) na urzędzie skarbowym (finančním úřadě):
  • adres osoby/firmy
  • data urodzenia osoby/IČ firmy
Prosimy wysłać powyższe informacje na adres emailowy: pzkolesznadolna@seznam.cz


Prezes Koła PZKO